گنجه شیرینی

منم و خودم و جهانم

دردناک

یک ابودردو سخن میگوید،

رو به موت.

Designed By Erfan Powered by Bayan